ดูแลลูกฟุตบอล อุปกรณ์บาสเกตบอล อย่างไรดี ให้แข็งแรงคงทน

เทคนิคการเลือกอุปกรณ์กีฬา

     สำหรับวงการฟุตบอล และบาสเกตบอลนั้น ต่างรู้ดีกันอยู่แล้วว่า เรื่องวิธีการลูกฟุตบอล และลูกบาส ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นนักกีฬาทุกคน ต้องมีวินัยในการเก็บรักษาอุปกรณ์ ให้คงทน เพื่อยืดอายุในการใช้งานให้ยาวนาน และพร้อมที่จะใช้ได้อยู่เสมอ และยังเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรอีกด้วย โดยการดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งกีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล จึงมีดังนี้

วิธีการดูแลรักษาลูกฟุตบอล ให้คงทน ต้องทำอย่างไร

1. ก่อนจะนำมาเล่นนั้น ต้องทำความสะอาดก่อน และต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานครั้งต่อไป จะได้นำมาใช้งานได้อย่างสะดวก

2. หมั่นทำความสะอาดหลังจากใช้งานแล้วทุกครั้ง จากนั้นนำไปเก็บให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยทิ้งไว้กลางสนาม

3. เมื่อลูกฟุตบอลเกิดความเสียหาย ให้รีบนำมาซ่อมแซมทันที เพราะหากชำรุดเสียหาย แล้วปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ อาจทำให้เสียหายมากกว่าเดิมได้ ดังนั้น เมื่อเสียหายเมื่อไร ให้รีบซ่อมทันที เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ และเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง

4. ควรมีชั้น หรือตู้เก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะ เพื่อที่การหยิบจับ จะได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานนั่นเอง หรืออาจมีถุงผ้า ไว้สำหรับใส่ลูกบอลโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาที่ดี

5. เมื่อต้องสูบลม หรือปล่อยลมออก ต้องใช้เข็มสำหรับลูกฟุตบอลเท่านั้น เพราะหากใช้เข็มชนิดอื่น อาจทำให้ลูกฟุตบอลชำรุดเสียหายได้

6. ไม่ควรนำลูกฟุตบอลวางกลางแดด โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ฟุตบอลเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร

7. เมื่อลูกฟุตบอลแฟบ ไม่ควรสูบลมให้แน่นจนเกินไป เพราะการสูบลมแน่นจนเกินไปนั้น อาจทำให้ลูกบอลปริ หรือฉีกขาดได้

วิธีการดูแลรักษา อุปกรณ์ และสนามบาสเกตบอล

1. เครื่องแต่งกายต้องดูแล รักษา ให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อนำไปซักล้าง ต้องผึ่งแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้

2. เก็บลูกบสเกตบอลให้เรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน และห้ามนำลูกบาสเกตบอลไปเล่นผิดประเภทกีฬา เช่น นำไปเตะ หรือนำมารองนั่ง เพราะจำทำให้ลูกบาสเกตบอลผิดรูปทรง

3. ไม่นำลูกบาสเกตบอลที่ทำด้วยหนัง โดนน้ำนาน ๆ เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักในมากขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ลูกบอลชำรุดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย ดังนั้น หากลูกบาสเกตบอลถูกน้ำ ควรรีบเช็ดให้แห้งในทันที ก่อนที่จะนำลูกบาสเกตบอลมาเล่นต่อ

4. การสูบลม หรือปล่อยลมออกจากลูกบาสเกตบอล ควรใช้เข็ม ที่ใช้กับลูกบาสเกตบอลโดยเฉพาะ หากใช้ของแหลมชนิดอื่น ๆ อาจทำให้ลูกบอลชำรุดได้ง่าย