“บิ๊กป้อม” ลั่น ซีเกมส์ 26 ไทยไม่ถึงเกณฑ์ “กกท.” เตรียมปั่นงบกว่า 255 ล้านหนุนปีหน้า

SEA Games - ซีเกมส์

 

รองนายกรัฐมนตรี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

 

ภายในที่ประชุมนั้นได้รับทราบผลการสรุปการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางประเทศไทยได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันทั้งหมด 981 คน เป็นชนิดกีฬาทั้งหมดจำนวน 51 ชนิดกีฬา จากทั้ง 50 สมาคมกีฬา มีประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ การแข่งขันทั้งหมด 528 รายการ ซึ่งทางประเทศไทยได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 443 รายการ 

 

นักกีฬาได้สร้างผลงานได้ทั้งหมด 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน และ 123 เหรียญทองแดง ทำตำแหน่งเป็นอันดับที่ 3 ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจำนวน 550 คน จากนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด 981 คน จึงคิดเป็น 56.57% ซึ่งมีนักกีฬาใหม่ที่สามารถออกไปแข่งขันและทำผลงานได้เหรียญ ทั้งหมดจำนวน 219 คน จึงคิดเป็น 39.81% ของนักกีฬาหน้าใหม่ที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากทั้งหมด 

 

ทางสมาคมกีฬาสามารถทำผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นจำนวน 8 สมาคมกีฬา เดิมได้ทำการตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ จำนวน 16 สมาคมกีฬา และต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ทำการตั้งเอาไว้ จำนวน 26 สมาคมกีฬา 

 

ชนิดกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วไม่ได้เหรียญรางวัลกลับมามีจำนวน 1 สมาคมกีฬา ชนิดกีฬาที่ได้ทำการจัดแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก จำนวน 5 ชนิดกีฬา ชนิดกีฬาที่ประเทศไทยไม่ได้ทำการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา

 

จากนั้นภายในที่ประชุมนั้นก็ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบไปด้วย 

 

  1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เงินสนับสนุนเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมไปถึงโบนัสที่ได้มาจากการประเมินผลการดำเนินงานของทางสมาคม คิดเป็นจำนวน 82 สมาคม จึงเป็นจำนวนเงิน จำนวน 112,126,381 บาท

 

  1. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้เงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของทางสมาคม และการดำเนินการทางกิจกรรมกีฬา อื่นๆ ซึ่งได้มีการจัดสรรจากผลการประเมินการดำเนินงานของทางสมาคม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 77 สมาคม จึงคิดเป็นเงินจำนวน 67,530,000 บาท และทางคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ได้ทำการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาอื่นๆ เป็นจำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 150,000 บาท จึงเป็นเงินจำนวน 11,400,000 บาท

 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมนั้นยังได้มีความเห็นชอบให้นำเงินสำรองของทาง กกท. เพื่อนำมาใช้จ่ายในกรดำเนินการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ มีดังนี้

 

  1. ในการส่งตัวนักกีฬา และการส่งตัวเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2563 จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,896,417 บาท

 

  1. สำหรับการจัดการ แข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนเงิน 152,066,445 บาท

 

  1. สำหรับค่าตอบแทนเงินเดือนของพนักงาน และจัดเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทางพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 14,438,200 บาท

 

  1. สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง แชมป์โลก หรือ IWAS World Games 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 29,228,300 บาท 

 

รวมทั้งหมด 4 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 255,629,362 บาท