“พาณิชย์” จัดงาน “GI Fest Give a Gift” ขนสินค้า GI กว่า 40 ร้านมาจำหน่าย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

“พาณิชย์” จัดงาน “GI Fest Give a Gift” ที่กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค.นี้ ขนสินค้า GI กว่า 40 ร้านค้าทั่วไทยมาให้เลือกชม เลือกชอป มั่นใจช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ผลิต เกษตรกร และช่วยให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน “GI Fest Give a Gift” ที่จัดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 40 ร้านค้าทั่วไทย มาให้จำหน่าย เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตชุมชนและเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่น่าสนใจ เช่น มุกภูเก็ต ม่อฮ่อมแพร่ มะนาวเพชรบุรี ลูกหยียะรัง ส้มโอนครชัยศรี กาแฟเทพเสด็จ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ ถั่วคั่วทรายยโสธร และสับปะรดภูเก็ต เป็นต้น

“กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้ามาเลือกชม เลือกซื้อสินค้า GI ซึ่งถือเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ และมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมาจำหน่าย โดยนอกจากจะได้ของดี ของคุณภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้า GI ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย” นายสินิตย์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าท้องถิ่น ผ่านการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 3 ด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI การจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI และการส่งเสริมการตลาด โดยในปี 2565 ได้ตั้งเป้าส่งเสริมสินค้า GI อย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 39,000 ล้านบาท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business