ส่งออกชายแดนปี 64 ทะลุ 1 ล้านล้าน ปี 65 ตั้งเป้า 1.08-1.10 ล้านล้าน โต 5-7%

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

“จุรินทร์” เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 64 มีมูลค่า 1,715,345 ล้านบาท เพิ่ม 30.03% เป็นการส่งออก 1,03 ล้านล้านบาท เพิ่ม 34.60% ขยายตัวเกินกว่าเป้า 5-6 เท่า ส่วนปี 65 ตั้งเป้า 1.08-1.10 ล้านล้านบาท โต 5-7% หลังเศรษฐกิจโลก คู่ค้าฟื้นต่อเนื่อง บาทอ่อนช่วยหนุน รถไฟลาว-จีน ทำส่งสินค้าสะดวก และมีแผนเร่งเปิดด่านเพิ่มอีก 12 ด่าน แต่ยังต้องจับตาโควิด-19 โอมิครอน และสถานการณ์ในเมียนมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน ธ.ค. 2564 มีมูลค่ารวม 141,507 ล้านบาท เพิ่ม 12.92% เป็นการส่งออกมูลค่า 83,517 ล้านบาท เพิ่ม 12.31% นำเข้า 57,990 ล้านบาท เพิ่ม 13.81% และยอดรวมทั้งปี 2564 มีมูลค่า 1,715,345 ล้านบาท เพิ่ม 30.03% เฉพาะการส่งออกมูลค่า 1,031,330 ล้านบาท เพิ่ม 34.60% และนำเข้ามูลค่า 684,015 ล้านบาท เพิ่ม 23.70% ซึ่งตัวเลขส่งออกทั้งปี 2564 ของไทยมีมูลค่า 8.5 ล้านล้านบาท เป็นตัวเลขที่ผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนในประเทศเพื่อนบ้านถึง 1 ล้านล้านบาท ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2564 เมื่อเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้ 6% เกินไปกว่าเป้าประมาณ 5-6 เท่า

สำหรับเป้าหมายการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 2565 จากการหารือร่วมกับภาคเอกชนได้ข้อสรุปว่า ตั้งเป้าไว้ที่ 5-7% คาดว่าจะทำมูลค่าเฉพาะการส่งออก 1.08-1.10 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง เงินบาทยังอ่อนค่า เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2564 จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟลาว-จีน ทำให้การส่งออกสินค้าไทยจากเวียงจันทน์ไปจีนทำได้สะดวก มีผลต่อตัวเลขการส่งออกที่คาดว่าจะดีขึ้น มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้นในรูป กรอ.พาณิชย์ หรือวอร์รูมการส่งออก และมีนโยบายเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันมี 97 ด่าน เปิดแล้ว 48 ด้าน และมีเป้าหมายเปิดปี 2565 อีก 12 ด่าน

โดย 12 ด่านเป้าหมาย ได้แก่ 1. จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2. จุดผ่อนปรนการค้า บ้านแจ่มป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 3. จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงคาน จ.เลย 4. จุดผ่อนปรนการค้า บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 5. จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือหนองคาย อ.เมือง 6. จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม อ.เมือง 7. จุดผ่านแดน ท่าเทียบเรือมุกดาหาร อ.เมือง 8. จุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ซึ่งตนไปติดตามด้วยตนเอง 9. จุดผ่อนปรนการค้า บ้านจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 10. จุดผ่อนปรนการค้า บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 11. ช่องทางธรรมชาติ บ้านท่าเส้น อ.เมือง จ.ตราด และ 12. ด่านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นที่หนึ่ง สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปิดปิดด่าน และการจราจรส่งออกสินค้าผ่านแดนข้ามแดน เพราะอาจมีความเข้มงวดในการตรวจโรคมากขึ้น ประเด็นที่สอง สถานการณ์การเมืองในเมียนมาอาจมีผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกสินค้าชายแดนไทยไปเมียนมาได้ โดยเฉพาะนโยบายการลดการใช้เงินตราต่างประเทศของเมียนมาเพื่อควบคุมการนำเข้า เพื่อลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินของเมียนมา

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business