เทคนิคการดูความบริสุทธิ์ (CLARITY) ของเพชร

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กฎ 4C เป็นวิธีดูเพชรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน 4 ตัว คือ ความบริสุทธิ์ (CLARITY) , สี (COLOUR) , การเจียระไน (CUT) , กะรัต (CARAT)

การประเมินความบริสุทธิ์สะอาดของเพชร มีจุดประสงค์เพื่อหาตำหนิทั้งภายนอกและภายในเพชร

อุปกรณ์ที่ใช้

  • กล้องส่องเพชร (Diamond Loupe) กำลังขยาย 10 เท่า (10X)
  • โคมไฟ Daylight
  • ปากคีบเพชร (Tweezer)

ก่อนจะทำการตรวจดูความบริสุธิ์ของเพชรเม็ดไหน จะต้องใช้ผ้าเช็ดโดยรอบเพชรให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

เวลาส่องให้พลิกเพชรมองดูหลายๆ มุม เพราะบางครั้งการจะมองเห็นตำหนิอาจจะมีแค่การมองผ่านในบางมุมเท่านั้น ในขณะที่มองอีกมุมกลับไม่เห็นตำหนิดังกล่าว

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (GIA) ได้แบ่งเกรดความบริสุทธิ์ของเพชรไว้ดังนี้

  • FL (FLAWLESS) – ปราศจากตำหนิ
  • IF (INTERNALLY FLAWLESS) – ปราศจากตำหนิภายใน มีร่องรอยน้อยมาก ๆ บนผิวเพชร
  • VVS1-VVS2 ( VERY , VERY SMALL INCLUSION) – เพชรซึ่งมีตำหนิภายในน้อยมาก ๆ
  • VS1-VS2 (VERY SMALL INCLUSION) – เพชรซึ่งมีตำหนิภายในน้อยมาก
  • SL1-SL2 (SMALL INCLUSION) – เพชรซึ่งมีตำหนิภายในเล็กน้อย
  • I1-I2-I3 (IMPERFECT) – เพชรซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ หมายถึงเพชรที่สามารถมองเห็นตำหนิภายในได้ด้วยตาเปล่า

เกณฑ์การพิจารณาความบริสุทธิ์

เพชรเม็ดนั้นน่าจะเกรด IF หรือ FL
ถ้าส่องด้วยกล้องดูจนทั่วใช้เวลากว่านาทีแล้วยังไม่พบตำหนิใดๆ (ขึ้นอยู่กับความชำนาญ)

เพชรเม็ดนั้น น่าจะเกรด VVS
ถ้าส่องด้วยกล้องนานกว่าครึ่งนาทีแล้วพบตำหนิขนาดเล็กมากมาก ลักษณะคล้ายรูเข็ม (pinpoint) หรือผลึกขนาดเล็กมากๆ

เพชรเม็ดนั้น น่าจะเกรด VS
ถ้าส่องด้วยกล้องนานประมาณ 10 วินาที แล้วพบตำหนิขนาดเล็กมาก (แต่เห็นได้ชัดกว่าเกรด VVS)

เพชรเม็ดนั้น น่าจะเกรด SL
ถ้าส่องด้วยกล้องแล้วเห็นตำหนิทันที โดยไม่ต้องค้นหา

เพชรเม็ดนั้น ต้องเกรด I แน่นอน
ถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นตำหนิ

จะเห็นว่าการดูความบริสุทธิ์ของเพชรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนัก และถ้าหากคุณกำลังต้องการเลือกชมแหวนเพชรแต่งงานที่ดูดีและราคายุติธรรม เราขอแนะนำที่เว็บไซต์ abovediamond.com ที่นี้มีแบบแหวนแต่งงานมากมายให้คุณเลือกชม