Butterflyไม้ปิงปอง รุ่น Addoy 3000 ซีรี่ย์ – Butterfly tebletennis

ปิงปอง

รายละเอียดสินค้า Butterflyไม้ปิงปอง รุ่น Addoy 3000 ซีรี่ย์ – Butterfly tebletennis

  • ไม้สากลพร้อมยางสำเร็จรูป
  • ใช้ยาง Addoy ทั้งดำและแดง
  • สินค้าลิขสิทธื์ถูกต้องของญี่ปุ่น
  • ไม้สากลพร้อมยางสำเร็จรูป
  • ใช้ยาง Addoy ทั้งดำและแดง
  • สินค้าลิขสิทธื์ถูกต้องของญี่ปุ่น