โปรแกรมแข่งขันสนุกเกอร์โลก ฤดูกาล 2019-20

ตารางคะแนน

เดือน กันยายน 2020

Sun13 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Mon14 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Tue15 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Wed16 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Thu17 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Fri18 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Sat19 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Sun20 Matchroom Multi Sport Championship League Snooker 2020
Mon21 European Masters 2020
Tue22 European Masters 2020
Wed23 European Masters 2020
Thu24 European Masters 2020
Fri25 European Masters 2020
Sat26 European Masters 2020
Sun27 European Masters 2020

 

เดือน ตุลาคม 2020

Mon12 English Open 2020
Tue13 English Open 2020
Wed14 English Open 2020
Thu15 English Open 2020
Fri16 English Open 2020
Sat17 English Open 2020
Sun18 English Open 2020

 

เดือน พฤศจิกายน 2020

Tue10 BetVictor German Masters 2021 Qualifiers
Wed11 BetVictor German Masters 2021 Qualifiers
Thu12 BetVictor German Masters 2021 Qualifiers
Fri13 BetVictor German Masters 2021 Qualifiers
Sat14 BetVictor German Masters 2021 Qualifiers
Sun15
Mon16 Northern Ireland Open 2020
Tue17 Northern Ireland Open 2020
Wed18 Northern Ireland Open 2020
Thu19 Northern Ireland Open 2020
Fri20 Northern Ireland Open 2020
Sat21 Northern Ireland Open 2020
Sun22 Northern Ireland Open 2020

 

เดือน ธันวาคม 2020

เดือน มกราคม 2021

Wed27 BetVictor German Masters 2021
Thu28 BetVictor German Masters 2021
Fri29 BetVictor German Masters 2021
Sat30 BetVictor German Masters 2021
Sun31 BetVictor German Masters 2021

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *