ลูกบาส ลูกบาสเกตบอล ลูกบาสเก็ตบอล บาสเกตบอล บาส basketball เบอร์ 7 เล่นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ฟรี เข็มสูบลม ที่สูบลม ตาข่าย

บาสเก็ตบอล

รายละเอียดสินค้า ลูกบาส ลูกบาสเกตบอล ลูกบาสเก็ตบอล บาสเกตบอล บาส basketball เบอร์ 7 เล่นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ฟรี เข็มสูบลม ที่สูบลม ตาข่าย

  • สำหรับการเล่นบาสเก็ตบอลในร่มหรือกลางแจ้ง (เบอร์ 7)
  • จับถนัดมือกระชับมือ ควบคุมง่าย
  • มีความทนทาน
  • ผิวที่เป็นปุ่มเล็กๆ ช่วยในการยึดเกาะเวลารับส่ง ลดการลื่น หรือ จับบอลไม่อยู่
บาสเก็ตบอลในร่มหรือกลางแจ้ง (เบอร์ 7)